Vašou hlavnou úlohou u nás je účtovanie v sústave podvojného účtovníctva, ktoré je našim hlavným zdrojom príjmov a z ktorého všetci žijeme. Vaša úloha v našej firme je veľmi dôležitá. Pracujete samostatne, komunikujete s našimi klientmi, spracovávate účtovníctvo a aj všetky výstupy od priznaní k DPH, daňového priznania k dani z príjmu, všetkých výkazov, výstupov pre klienta až po štatistické hlásenia a podklady k čerpaniu úverov.

 

Vaša práca u nás bude veľmi rozmanitá, každá firma vykonáva inú činnosť a preto sa stretnete s množstvom zaujímavých situácií, ktorých riešenie nájdete za podpory našich skúsených kolegov, vedenia spoločnosti a externých poradcov.

Pracovná pozícia, ktorú Vám ponúkame, si vyžaduje skúseného človeka, perfekcionistu, ktorý má chuť do práce a chce sa vzdelávať. Účtovníctvo budete spraco

vávať v programoch MRP K/S, Omega a Esyco (ERP systém podobný programu SAP). Ku všetkým programom Vám poskytneme nevyhnutné zaškolenie, ale predchádzajúca skúsenosť je vrelo vítaná.

 

Našim cieľom je stať sa spoločnosťou, ktorá bude mať dobré meno a kredit nielen u našich klientov. Externým spôsobom spracovávame účtovníctvo pre viac

ako 350 veľkých firiem aj malých firmičiek, našich klientov. Za rok 2015 sme odoslali viac ako 4 000 priznaní a výkazov na daňový úrad. Plánujeme sa ďalej rozširovať a postupne rozširovať našu pôsobnosť po celom Slovensku. Našou víziou je zastrešiť našim klientom administratívu, ktorá ich často brzdí v rozvoji a poskytnúť im široké portfólio kvalitných služieb, ktoré súvisia s účtovníctvom, mzdami, alebo správou spoločnosti. Pri tom sa zameriavame na hľadanie riešení a podporu podnikania našich klientov. Našim mottom je: Podnikajte !!! Na to ostatné máte nás.

Iné benefity

Budete pracovať v kolektíve kreatívnych ľudí (priateľov), ktorých baví práca a ktorí sa bavia prácou. Človek strávi v práci nezanedbateľnú časť svojho života a preto sa staráme o to, aby sa u nás cítil dobre, aby bolo pracovné prostredie u nás príjemné a zdravé. Naša spoločnosť sa neskladá z budov, aut ani strojov, skladá sa predovšetkým z ľudí a preto si Vás a Vašu prácu všetci vážime.
Talentovaných a nadšených ľudí u nás vidíme veľmi radi a vieme ich za prácu spravodlivo odmeniť. Nesľubujeme Vám však teplé miestečko. V našej spoločnosti nebudete dostávať peniaze za to, že sedíte a hráte sollitaire, odmeníme Vás za prácu, pričom je táto odmena štedrá, spravodlivá a nie je limitovaná.
Nebudeme Vás drezúrovať. Do práce budete chodiť vtedy, kedy Vám to vyhovuje (variabilná pracovná doba) a umožníme Vám pracovať aj z domu (home office). Vďaka nášmu prístupu ku klientom máme tej práce skutočne veľa a koľko toho zvládnete, si môžete určiť sami. V prípade záujmu o osobný rozvoj Vám umožníme aj prácu s jednoduchým účtovníctvom a mzdami našich klientov pod vedením našich skúsených zamestnancov.
U nás budete mať množstvo práce a prekážok, ale tiež informácie a rady ako ich zvládnuť. V našej spoločnosti Vám poskytneme prístup k stovkám video školení, plateným odborným portálom a printovým publikáciám, budeme sa spoločne školiť, keď prídu dôležité zmeny a v prípade potreby Vás vyšleme na školenia, ktoré si môžete sami vybrať.
S ostatnými kolegami si budete určite dobre rozumieť a spolu sa uvidíme nielen pri práci, ale aj pri zábave, ktorú si s kolegami vymyslíte a spoločne zorganizujeme (wellnesko po DPH sa u nás už pomaly stáva pravidlom :- ).

 

PODMIENKOU je perfektná orientácia v zákonoch a účtovníctve. Táto pozícia si vyžaduje skúsených ľudí, prax v podvojnom účtovníctve je podmienkou!
Dôležité je, aby ste dobre ovládali prácu s počítačom (Outlook, excel a internet).
Ovládanie účtovných programov je tiež samozrejme podmienkou, ale veríme, že keď ovládate jeden a chcete sa učiť, zvládnete sa naučiť aj iné programy. Najviac však preferujeme uchádzačov, ktorí sa už v práci stretli s ERP (Enterprise resource planning) riešením typu SAP.

 


Zaujalo Vás toto miesto?

Vyplňte nasledujúci dotazník a my Vám pošleme email s ďalším postupom.