Podnikajte!!!

Na to ostatné máte nás.

Kto sme?

Sme spoločnosť EKA-Z, s.r.o., pri komunikácii s verejnosťou a zákazníkmi využívame obchodnú značku profiúčtovníctvo. Sídlo našej spoločnosti je v Žiline, na ulici Vysokoškolákov 41. Náš tím tvorí kolektív 15 ľudí, ktorých baví práca, radi pomáhajú

Sme účtovná spoločnosť, ktorá pomáha podnikateľom v  podnikaní. Hlavným predmetom našej činnosti je spracovanie účtovníctva, miezd a personalistiky. Okrem týchto činností neustále rozširujeme rozsah našich služieb tak, aby sme našim klientom priniesli široké spektrum súvisiacich činností, ktoré im uľahčia podnikanie.

Najdôležitejšou našou službou je spracovanie podvojného účtovníctva. Okrem podvojného účtovníctva, spracovávame aj jednoduché účtovníctvo, mzdy a personalistiku, zastupujeme našich klientov na úradoch, vybavujeme zmeny na živnostenskom a obchodnom registri, vypĺňame najrôznejšie hlásenia a štatistiky, zabezpečujeme audit spoločnosti, poskytujeme rôzne druhy poradenstva (podnikateľské, organizačné, finančné, daňové, personálne, mzdové…), vybavujeme dotácie, pripravujeme podnikateľské zámery, spracovávame projekty na ochranu osobných údajov,  pomáhame vybaviť a pripravujeme podklady pre úvery, spracovávame a pripomienkujeme zmluvy, poskytujeme právne poradenstvo a ešte veľa iného. Väčšinu služieb poskytujeme prostredníctvom našich interných zamestnancov, pri niektorých využívame služieb externých špecialistov.

 

História

Staviame na stabilných základoch. Pôsobíme na trhu už od roku  1993. V roku 2006 prešla naša spoločnosť zásadnou právnou zmenou na spoločnosť s ručením obmedzeným pod názvom EKA-Z, s.r.o.. Zakladateľom spoločnosti je p. Zuzana Roubalová, ktorá v spoločnosti aktuálne pôsobí ako konzultant.

Počas svojej pôsobnosti sme vždy preberali zodpovednosť za svoju prácu a našu zodpovednosť sme mali počas celej našej existencie aj zmluvne poistenú. Prešli sme s našimi klientmi stovky daňových kontrol, pričom sme práva klientov obhajovali všetkými dostupnými prostriedkami. Môžeme sa pochváliť aj tým, že sme dodnes neprehrali ani jeden súdny spor s daňovým úradom.

 

Filozofia a vízia

Filozofiu našej spoločnosti vystihuje naše motto: Podnikajte!!! Na to ostatné máte nás. Našou prácou je prevziať čo najviac ekonomickej

agendy našich klientov a vytvoriť tak podnikateľom čas a priestor na rozvoj.

Našou úlohou nie je iba účtovanie, ale hlavne hľadanie riešení a optimalizovanie procesov u klienta. Ideálny stav je pre nás klient, ktorého účtovníctvo je v perfektnom stave, je presne informovaný o hospodárení svojej spoločnosti, má od nás presné inštrukcie ohľadom legislatívnych pravidiel, má nastavené procesy a toky dokladov tak, aby sa nevyskytovali duplicitné úkony, deleguje na nás väčšinu administratívnych úkonov súvisiacich so správou spoločnosti, má čas na rozvoj podnikania, rodinu a osobné záľuby.

Za to, že je náš prístup správny, hovorí aj fakt, že za posledné roky od nás neodišiel ani jeden klient ku konkurencii, ani neprešiel na internú formu spracovania účtovníctva.

Od založenia našej spoločnosti sa snažíme udržať vysoké tempo rastu, s ktorým súvisí aj potreba neustáleho hľadania nových šikovných ľudí, ktorí sa začlenia do nášho tímu. V najbližších rokoch plánujeme byť najhodnotnejšou lokálnou spoločnosťou v našom odbore a prekročiť hranice Žilinského kraja. Plánujeme otvárať ďalšie pobočky vo veľkých mestách Slovenska, rozšíriť naše činnosti o interný výkon auditu, certifikovaného daňového poradenstva, právneho zastupovania a IT služieb.

 

Naši klienti

Našimi klientmi sú malé a stredné podniky prevažne z regiónu Žilinského kraja. Poskytujeme naše služby aj malým, tzv. jednoosobovým spoločnostiam a živnostníkom, ktorým pomáhame v štarte podnikania. Hlavnou skupinou našich zákazníkov sú však firmy s viac ako desiatimi zamestnancami a obratom nad 500 000 € ročne.

Za roky, ktoré pôsobíme na trhu sme si vytvorili stabilnú pozíciu medzi prvými tromi najsilnejšími účtovnými spoločnosťami v regióne. V poslednom roku sme odoslali viac ako 4 000 priznaní.

 

Naši zamestnanci:

Naša spoločnosť sa neskladá z budov, áut, ani strojov, skladá sa predovšetkým z ľudí, a preto si ich prácu vážime. Naši zamestnanci u nás pracujú radi, lebo práca u nás rozhodne nie je jednoduchá, ale je rozmanitá a dáva priestor pre osobný rozvoj. Pracovné prostredie, ktoré sme u nás vytvorili, je príjemné a zdravé. Atmosféra v kancelárií je priateľská a manažment spoločnosti je k zamestnancom ústretový. Za náročnú prácu vždy príde spravodlivá odmena.

 

 

 

 

 

Ing. Richard Roubal riaditeľ spoločnosti