Váš stabilný partner

Našim klientom ponúkame komplexný právny servis. Od roku 1993 prinášame svojim klientom nadštandardné účtovné a ekonomické služby.

Čo Vám poskytneme?

Našim klientom poskytujeme komplexné účtovné, ekonomické a ekonomicko-poradenské služby.

 • Spracovanie podvojného účtovníctva.
 • Spracovanie všetkých druhov daňových priznaní.
 • Spracovanie ročnej závierky a uzávierky.
 • Daňové priznania k dani z príjmov právnických osôb.
 • Spracovanie miezd a personalistiky (malé aj veľké spoločnosti).
 • Spracujeme a odošleme Váš súhrnný výkaz k DPH
 • Spracovanie knihy jázd.
 • Premena základného imania.
 • Zakladanie obchodných spoločností
 • Príprava a vypracovanie bezpečnostného projektu

 • Zriaďovanie obchodných spoločností, zmeny v zápisoch obchodných spoločností.
 • Sprostredkovanie auditu v audítorskej spoločnosti, s ktorou úzko spolupracujeme.
 • Daňové poradenstvo.
 • Registrácie daňových subjektov a na požiadanie kompletné zastupovanie v styku s úradmi (živnostenský úrad, daňový úrad, poisťovne, colnica a pod.).
 • Dozor nad prácou vašich interných účtovníčok s úplnou zodpovednosťou za ich prácu.
 • A ešte veľa iného.

Prečo využiť naše služby?
icons8-reflector-bulb-50

PROFESIONALITA

Snaha o maximálny výkon našich služieb so zameraním na optimalizáciu procesov. Hľadáme cesty a riešime problémy, ktoré väčšina účtovníkov nevie prekonať. Toto je naša cesta k úspešnému a spokojnému klientovi.

icons8-reflector-bulb-50

ODBORNOSŤ

Náš tím z viac ako desiatich účtovníkov profesionálov. Všetci naši zamestnanci pravidelne absolvujú odborné školenia a semináre. Za nimi stoja najlepší daňový poradcovia  Slovenka, na ktorých rady sa dá vždy spoľahnúť.

icons8-reflector-bulb-50

ETIKA

Všetky rady, ktoré od nás dostanete sú v súlade so zákonmi aj dobrými mravmi. Nezúčastníme sa nelegálnej činnosti ani ju nikdy nebudeme podporovať. Využijeme však všetky dostupné prostriedky, aby sme získali výhody na ktoré máte právo. V prípade, že v tejto oblasti potrebujete pomôcť, radi budeme hľadať cestu.

icons8-reflector-bulb-50

PREVENCIA

Bezplatné konzultácie, neustále hľadanie a vyhodnocovacie rizík je naša cesta ako zabrániť problémom ešte pred tým ako spôsobia škodu. Keby aj škody nastali, sme voči nim poistený na sumu viac ako 400 000,- €.