Prečo mať mzdy u nás?

Trendom dnešnej doby je zameranie sa na zárobkovú činnosť a delegovanie operatívy na účtovné spoločnosti. Jednou z takýchto operatívnych činností je aj spracovanie personalistiky a miezd Vašich zamestnancov. Takéto rozhodnutie Vám okrem finančnej úspory poskytne elimináciu prípadných chýb vďaka našim pravidelne školeným personalistom a mzdárom a delegáciu zodpovednosti, nakoľko za prípadné chyby ručíme my.

Naši mzdový účtovníci sú plne kompetentný na spracovanie miezd a personalistiky Vašej spoločnosti bez chýb a omylov. Dobre vieme ako dynamicky sa mení mzdová legislatíva a preto sa neustále vzdelávame a sledujeme vývoj legislatívy aj trendov v tejto oblasti.

Poskytneme Vám kompletný servis, čo znemená, že Vy nám poskytnete vstupné údaje a všetko ostatné (zmluvy, prihlášky a odhlášky, mesačné mzdy, výkazy a zastupovanie pri kontrolách) je už našou starosťou. Výstupom pre Vás je prevodový príkaz, ktorý si naimportujete do bankového systému a prípadne štatistika, ktorú vieme pripraviť podľa Vašich potrieb.

Čo zahŕňajú naše mzdové služby?
 • Spracovanie miezd
 • Výpočet poistných odvodov za zamestnancov a zamestnávateľa
 • Spracovanie výkazov do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
 • Spracovanie tlačív, prehľadov a hlásení na daňový úrad
 • Komunikácia s daňovým úradom a poisťovňami v mene klienta
 • Prihlášky a odhlášky do poisťovní
 • Výpočet príspevkov do 2. a 3. piliera ( doplnkové dôchodkové sporenie )
 • Zrážky zo mzdy – exekúcia, splátky
 • Komunikácia s exekútorom
 • Vypracovanie ročného zúčtovania preddavkov zo závislej činnosti
 • Zastupovanie pri kontrolách DU, ZP a SP
 • Poradenské a konzultačné služby
 • Reporting v elektronickej forme podľa požiadaviek klienta
 • Pravidelné informácie o zmenách v mzdovej oblasti mailom
 • Výstupy aj v anglickom jazyku
Čo zahŕňajú naše personalistické služby?
 • Príprava a spracovanie pracovných zmlúv
 • Príprava a spracovanie dohôd
 • Konzultácie vhodnej formy pracovného pomeru
 • Dohody o hmotnej zodpovednosti
 • Organizačný poriadok
 • Vedenie personálnej evidencie
 • Optimalizácia pracovnoprávnych vzťahov
 • Ukončenie pracovného pomeru
 • Vypracovanie všetkých potvrdení
 • Spracovanie štatistických výkazov
 • Poradenské služby
icons8-reflector-bulb-50

PROFESIONALITA

Snaha o maximálny výkon našich služieb so zameraním na optimalizáciu procesov. Hľadáme cesty a riešime problémy, ktoré väčšina účtovníkov nevie prekonať. Toto je naša cesta k úspešnému a spokojnému klientovi.

icons8-reflector-bulb-50

ODBORNOSŤ

Náš tím z viac ako desiatich účtovníkov profesionálov. Všetci naši zamestnanci pravidelne absolvujú odborné školenia a semináre. Za nimi stoja najlepší daňový poradcovia  Slovenka, na ktorých rady sa dá vždy spoľahnúť.

icons8-reflector-bulb-50

ETIKA

Všetky rady, ktoré od nás dostanete sú v súlade so zákonmi aj dobrými mravmi. Nezúčastníme sa nelegálnej činnosti ani ju nikdy nebudeme podporovať. Využijeme však všetky dostupné prostriedky, aby sme získali výhody na ktoré máte právo. V prípade, že v tejto oblasti potrebujete pomôcť, radi budeme hľadať cestu.

icons8-reflector-bulb-50

PREVENCIA

Bezplatné konzultácie, neustále hľadanie a vyhodnocovacie rizík je naša cesta ako zabrániť problémom ešte pred tým ako spôsobia škodu. Keby aj škody nastali, sme voči nim poistený na sumu viac ako 400 000,- €.

AKO TO FUNGUJE

1

Preberieme od Vás podklady ku mzdám, dochádzku, výkonostné údaje, PNky, dovolenky.

2

Spracujeme mzdy podľa dochádzky, vypočítame odmeny, podľa dohodnutých pravidiel a výsledky si s vami odsúhlasíme.

3

Pripravíme všetky dokumenty, od výplatných pások až po pracovné zmluvy a potvrdenia.

4

Pripravíme dátové súbory priamo pre Váš internet banking, alebo prevody priamo neimportujeme do Vášho bankovníctva, prípadne ich rovno aj odošleme.

5

Pošleme výplatné pásky priamo Vašim zamestnancom a odovzdáme na príslušné aj úrady papierové doklady

6

Vo Vašom mene budeme komunikovať a zastúpime Vás pred poisťovňami, daňovým úradom, úradom práce a podobne.

7

Poskytneme Vám bezplatné poradenstvo.