Už 27 rokov sme tu len pre Vás

Prostredníctvom neustáleho štúdia, zdokonaľovania sa a inovovania, patríme v súčasnosti medzi najspoľahlivejších partnerov na trhu outsourcingovej ekonomickej podpory.
Naša spoločnosť poskytuje profesionálne outsourcingové služby zamerané predovšetkým na učtovnú a ekonomickú správu podniku.

Spracujeme za Vás Vaše jednoduché aj podvojné účtovníctvo, všetky druhy daňových priznaní, spracujeme ročnú závierku a uzávierku, postaráme sa Vám o mzdy a personalistiku, ročné zúčtovanie zdravotného poistenia, spracujeme knihy jázd, zriadime pre Vás nové obchodné spoločnosti, môžeme Vás úplne zastúpiť v styku s úradmi, vybavíme Vám úver, vykonáme dozor a ešte oveľa viac.

Na Slovenskom trhu pôsobíme od roku 1993, v roku 2006 prešla spoločnosť Eka – Z zmenou právnej formy na spoločnosť s ručením obmedzeným. Jej zakladateľom je Zuzana Roubalová, ktorej dlhoročné skúsenosti prinášajú našim klientom garanciu profesionálnych rád a bezchybného spracovania celej ekonomickej dokumentácie.

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky

Osobný kontakt jednoznačne nič nenahradí. Radi sa s Vami stretneme osobne v našej kancelárií v Žiline.

Pondelok až piatok 07:00 až 15:30