Novelou Zákona o obchodnom registry vznikla podnikateľom povinnosť doplniť do Obchodného registra informácie o dátume narodenia a rodnom čísle spoločníkov.

Pre splnenie tejto povinnosti vyplňte nezáväznú objednávku.

Cena za túto službu je ručená rozsahom zapisovaných zmien. Obyčajne 33,- € + súdny poplatok. v rámci jedného poplatky však môžeme zapísať viacero zmien.

 

Oops! We could not locate your form.