Pomoc pre podnikateľov

Opatrenie číslo 3 Pomoc zamestnávateľom

V tomto článku sa budeme venovať Opatreniu číslo 3, ktoré pomáha zamestnávateľom (vrátane SZČO), ktorí museli nechať zamestnancov doma, alebo ktorým poklesol obrat. Slovo „alebo“ je v poslednej vete veľmi dôležité. Nakoľko podnikatelia budú mať na výber, či chcú postupovať podľa poklesu obratu, alebo žiadať o preplatenie náhrady mzdy.

Tak ako to teda bude?

Toto opatrenie prešlo zásadnými zmenami (vylepšeniami). Po novom v rámci tohto opatrenia dostane dve možnosti. Buď Vám štát bude preplácať zamestnancov, ktorých ste nechali doma (mimo nariadenia o zatvorení prevádzok), alebo Vám štát poskytne príspevok na každého zamestnanca pri poklese Vašich tržieb v paušálnej sume bez ohľadu na to, či pracoval alebo ste ho nechali doma. Oproti prvej verzii tejto pomoci sa tak pravidlá podstatne uvoľnili.

3A Preplácanie náhrady mzdy

Toto opatrenie je určené pre zamestnávateľov, ktorí museli nechať doma svojich zamestnancov na tzv. prekážke v práci na strane zamestnávateľa. Pri tomto opatrení Vám štát preplatí 80% z priemerného príjmu zamestnanca, najviac však do výšky náhrady mzdy, ktorú zamestnávateľ vyplatil svojim zamestnancom za čas, kedy zamestnanci museli zostať doma. Toto opatrenie má rovnaké podmienky.

Koľko Vám štát prispeje na zamestnanca?

Odpoveď je jednoduchá. Štát Vám preplatí položku z miezd s názvom náhrada príjmu. Túto náhradu zamestnanec dostáva za čas, kedy ste mu nevedeli prideliť prácu. Táto náhrada je v marci 100% z priemernej mzdy, od apríla už iba 80%. Štát Vám preplatí túto náhradu vo výške 80% z priemernej mzdy, maximálne však 880,-€. V marci je to trochu horšie a to rovno z dvoch dôvodov:

 • Zamestnanci majú vyšší priemer, ktorý je počítaný z posledného uzatvoreného štvrťroku, a teda v marci sú to mesiace október – december, teda do priemeru idú aj koncoročné odmeny. V apríli to bude už priemer za mesiace január – marec, kde sú odmeny spravidla nižšie.
 • Podľa zákonníka práce musíte zamestnancovi ako náhradu príjmu vyplatiť v marci 100% priemeru, ale dotácia Vám preplatí iba 80%. V apríli Vám už štát preplatí celú náhradu, ktorá bude 80% z priemeru.

Môžeme to zjednodušiť a povedať, že od apríla Vám štát preplatí celú náhradu príjmu Vašich zamestnancov a takto sa to aj obyčajne prezentuje, je tu ale detail, o ktorom sa už tam moc nehovorí. Náhrada príjmu je v hrubom, ale Vás zamestnanec predsa stojí cenu práce. Rozdiel medzi hrubou mzdou a cenou práce je 32,5%. Takže pri náhrade príjmu 100,-€ Vám štát preplatí týchto 100,€ a Vám zostane náklad 32,50 €.

Aké sú podmienky pre dotáciu na mzdy zamestnancov podľa 3A?

 1. Ste zamestnávateľ, v tomto prípade to znamená, že ste právnická osoba alebo SZČO, ktorá zamestnáva pracovníkov na riadnu pracovnú zmluvu (za zamestnancov sa nepočítajú dohodári, ani pracovníci na mandántu, príkaznú zmluvu, ani konatelia so zmluvou o výkone funkcie).
 2. Zamestnanca ste nechali doma bez práce na tzv. prekážke v práci na strane zamestnávateľa (teda nie homeoffice) a za tento čas ste mu vyplatili náhradu mzdy. TIP: tento druh neprítomnosti sa dá veľmi variabilne využívať a v čase nižšieho dopytu viete zamestnanca zavolať, iba keď ho naozaj potrebujete, prípadne mu viete skrátiť pracovný deň alebo týždeň tak, aby bol v práci vždy maximálne využitý.
 3. Neprepustíte z organizačných dôvodov tohto zamestnanca počas najbližších dvoch mesiacov.
 4. Začali ste podnikať pred 1.2.2020 a zamestnanec, na ktorého žiadate príspevok, nastúpil pred 1.3.2020.
 5. Nie ste podnik v ťažkostiach, to zjednodušene znamená, že ak ste právnická osoba, nemáte vlastné imanie nižšie ako polovica základného imania a ak ste SZČO, nemali ste v 2019 stratu.
 6. Predložíte žiadosť najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý žiadate dotáciu (marec má výnimku a žiadosť môžete predložiť do 15.5.2020).
 7. Nežiadali ste v minulom mesiaci dotáciu podľa opatrenia 3B. Táto podmienka vychádza z veľmi dôležitého obmedzenia, ktoré zakazuje prechádzať z 3A na 3B a opačne. Je teda veľmi dôležité, pre ktorý druh pomoci sa teraz rozhodnete, nakoľko rozhodnutie už nebudete môcť zmeniť. TIP: ak počítate s výrazným poklesom tržieb, môžete využiť zamestnancov  pri príprave nových cieľov, naopak, ak neviete zhodnotiť budúci pokles tržieb, môžete vsadiť na precíznejšie plánovanie pracovných zmien a ponechávanie zamestnancov doma na prekážke v práci na strane zamestnávateľa.

3B Paušálny príspevok

Tento paušálny príspevok sa bude riadiť už dávnejšie avizovanou tabuľkou, mení sa však podmienka, ktorá obmedzovala tento príspevok na preplácanie náhrady mzdy. Po novom je tento príspevok poskytovaný na každého zamestnanca bez ohľadu na to, či pracoval alebo bol doma na náhrade príjmu.

Suma príspevku:

Pokles tržby Maximálna podpora za
marec apríl … marec apríl …
10% 20% 90,- € 180,- €
20% 40% 150,- € 300,- €
40 % 30% * 60% 210,- € 420,- €
60% 40% * 80% 270,- € 540,- €

*Aktualizované k 28.4.2020

Aké sú podmienky pre dotáciu na mzdy zamestnancov podľa 3B?

 1. Klesla Vám tržba z dôvodu mimoriadnej situácie o percentá uvedené v tabuľke.
 2. Príspevok žiadate na zamestnancov, ktorí u Vás pracujú na pracovnú zmluvu.
 3. Zamestnanci, na ktorých sa žiada príspevok, neboli viac ako 50% ich fondu pracovného času na dovolenke, OČR, ani PN a nemali  ani inú absenciu zo strany zamestnanca.
 4. Neprepustíte z organizačných dôvodov tohto zamestnanca počas najbližších dvoch mesiacoch.
 5. Začali ste podnikať pred 1.2.2020 a zamestnanec, na ktorého žiadate príspevok, nastúpil pred 1.3.2020.
 6. Nie ste podnik v ťažkostiach, to zjednodušene znamená, že ak ste právnická osoba, nemáte vlastné imanie nižšie ako polovica základného imania a ak ste SZČO, nemali ste v 2019 stratu.
 7. Predložíte žiadosť najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý žiadate dotáciu (marec má výnimku a žiadosť môžete predložiť do 15.5.2020).
 8. Nežiadali ste v minulom mesiaci dotáciu podľa opatrenia 3A. Táto podmienka vychádza z veľmi dôležitého obmedzenia, ktoré zakazuje prechádzať z 3A na 3B a opačne. Je teda veľmi dôležité, pre ktorý druh pomoci sa teraz rozhodnete, nakoľko rozhodnutie už nebudete môcť zmeniť. TIP: ak počítate s výrazným poklesom tržieb, môžete využiť zamestnancov  pri príprave nových cieľov, naopak, ak neviete zhodnotiť budúci pokles tržieb, môžete vsadiť na precíznejšie plánovanie pracovných zmien a ponechávanie zamestnancov doma na prekážke v práci na strane zamestnávateľa.

Ako vypočítať pokles tržieb?

Pokles tržieb je pre právnické osoby (firmy) suma všetkých výnosov z predaja tovarov, výrobkov a služieb (bez ohľadu na stav úhrad). Pri fyzických osobách sa jedná o príjem z podnikania (konkrétne §6 ods. 1. a 2.), ktorý inkasovali na účtoch a v pokladni (teda tu sa jedná o peniaze, ktoré prijal).

Na tento výpočet máme tri možnosti:

 1. Porovnávanie rovnakého obdobia v minulom roku. (Príklad: porovnávame marec 2020 s marcom 2019).
 2. Porovnávanie s priemerom za minulý rok (Príklad: porovnáme tržby za marec 2020 s mesačným priemerom tržieb za rok 2019). Túto možnosť nemajú podnikatelia, ktorí vznikli v roku 2019.
 3. Posledná možnosť je práve pre nových podnikateľoch, ktorí nemajú s čím porovnať príjem za aktuálne obdobie. V tomto prípade porovnávame vždy s februárom 2020.

Ešte raz pozor

Rozhodnutie, či využijete pomoc podľa schémy 3A alebo 3B, nebudete môcť zmeniť. Pri prvej žiadosti je nutné zvážiť, čo je pre Vás bude výhodnejšie aj v budúcnosti. Ak predpokladáte podstatný pokles tržieb, ale viete zamestnancom prideliť inú prácu, napríklad takú, ktorú už dlhšie odkladáte, môže byť výhodná forma 3B. V prípade, že neviete, ako sa budú vyvíjať Vaše tržby, ale viete dôsledne plánovať pracovné zmeny, bude pre Vás pravdepodobne lepší príspevok 3A.

Samozrejme príspevok podľa opatrenia 3A aj 3B môžete kombinovať s príspevkami podľa Opatrenia č. 1 Príspevok pre povinne uzatvorené prevádzky aj s príspevkom podľa Opatrenia č. 2 Príspevok pre SZČO, ktorý žiadajú na seba.