Pomoc pre podnikateľov

Koronaplán profiúčtovnicťvo

korona plán profiúčtovníctvo

ÚVOD

Tento dokument je náš plán na fungovanie v dobách koronavírusu. Tento plán popisuje fungovanie firmy a nevyhnutné opatrenia, ktoré budú nasadzované podľa rizika, ktorému budeme vystavený. Druhá časť koronaplánu popisuje čo robiť v prípadoch, do ktorých sa môže každý z nás ľahko dostať a je nevyhnutné na ne správne reagovať.

Od každej kolegyne očakávame, že sa bude týmito pravidlami a odporúčaniami riadiť, pretože ich spoločným dodržiavaním môžeme výrazne pomôcť sami sebe aj ľuďom okolo nás zvládnuť toto neľahké obdobie – nielen tým, že neohrozíme fungovanie firmy ako celku, ale hlavne tým, že znížime na minimum riziko, že sa niekto z nás, našich blízkych alebo našich klientov, nakazí. Používajme pri nich zdravý rozum a buďme radšej konzervatívni. Rúško nezaručí 100% ochranu, ale veľmi výrazne zníži šancu, že nakazíte seba alebo niekoho okolo seba. “Necestovať do zahraničia” je jednoduché odporúčanie, no ak ho aj dodržíš, ale pritom pôjdeš na diskotéku kilometer od tvojho bytu, vystavíš seba, aj iných, v skutočnosti neporovnateľne vyššiemu riziku, ako keby si išiel autom na výlet do rakúskych hôr s nabaleným lepeňákom. Cestovať niekam vlakom, či MHD, je dnes jednoducho menej bezpečné ako ísť na výlet autom a do práce na bicykli, či peši.

Informácie o korone sa neustále vyvíjajú. Každý z nás ich vyhodnotí trochu inak a poskladá z toho svoj pohľad na situáciu. To, čo sa niekomu zdá ako prehnané opatrenie, sa inému môže zdať stále nedostatočné. To, že si s nejakým rizikom komfortný ty neznamená, že máš právo vystaviť rovnakému riziku aj niekoho iného. Dôležité je, aby sme všetci mysleli na to, že ide o zdravie nás všetkých a zdravie našich zákazníkov. Nemusíme súhlasiť so všetkými opatreniami, no naše rozhodnutia a aktivity, ktoré robíme aj vo svojom súkromnom živote, chtiac-nechtiac majú veľký vplyv aj na množstvo iných ľudí.

Sme v tom spolu: držme si palce.

 

OBSAH

ČASŤ 1: NOVÝ ŠTANDARD A SEMAFOR

Základné fungovanie (platí pre všetky prevádzky)

Osobné fungovanie

ČASŤ 2: ČO MÁM ROBIŤ, KEĎ

2A: Stretla som sa s niekým, kto má potvrdený prípad (bežný alebo úzky kontakt)

2B: Stretla som sa s niekým, kto sa stretol s niekým, kto má potvrdený prípad (nepriamy kontakt)

2C: Stretla som sa s niekým, kto má príznaky podobné príznakom ochorenia COVID-19

2D: Bola som na mieste, ktoré sa neskôr stalo ohniskom nákazy

2E: Moja situácia nespadá pod 2A-D, ale mám príznaky koronavírusu

2F: Bola som pozitívne testovaná na COVID-19

Najčastejšie otázky a odpovede

 

ČASŤ 1: NOVÝ ŠTANDARD A SEMAFOR

Tu je súbor pravidiel a očakávaní, ktoré platia až do odvolania – môže to byť aj niekoľko rokov, kým sa nevyvinie vakcína a vírus sa prestane nekontrolovateľne šíriť. Ak nie je uvedené inak, farba semaforu sa riadi stavom semaforu v SR, resp. konkrétnom okrese a vychádza z Pandemického plánu SR:

 • Zelená (0. a 1. fáza): Žiadne/ojedinelé prípady v krajine alebo jeden alebo viac prípadov, importované prípady a prípady súvisiace s importom
 • Oranžová (2. fáza): Nárast počtu importov ochorení, prípady súvisiace s importom, prenos z človeka na človeka (viac ako dve generácie prípadov mimo sporadických), zoskupenia ochorení (klastre) v epidemiologickej súvislosti
 • Červená (3. a 4. fáza): Trvalý prenos, reťazový prenos, šírenie v komunite (komunitný prenos), nekontrolovateľný prenos
 • Čierna: Túto farbu Pandemický plán SR neobsahuje, je to však náš najvyšší stupeň opatrení, v prípade kritickej situácie v regióne alebo krajine (približne zodpovedá 4. fáze Pandemického plánu SR v červenej fáze)

Aktuálnu farbu celofiremného semaforu nájdete na viditeľnom mieste pri vstupe do firmy.

Najzákladnejšie odporúčanie hygienikov je R-O-R: rúško (aspoň 2-vrstvové) – odstup (aspoň 2 metre) – ruky (aspoň 2… umývať :-).

 

Základné fungovanie (platí pre všetky prevádzky)

Situácia

Zelená Oranžová Červená

Čierna

Choroby a citlivosť na “soplík” v prípade príznakov akéhokoľvek ochorenia ostávam doma (otlak na päte sa nepočíta) ak treba doklady, tak po dohode s Renátkou dovezieme / pri COVIDe karanténa
Choroby a citlivosť na “soplík” blízkych v prípade príznakov akéhokoľvek ochorenia blízkych žijúcich v jednej domácnosti ostávam doma, ak treba doklady je možné osobne vyzdvihnúť na pracovisku (maximálne 45 minút vo firemných priestoroch a s rúškom) / pri COVIDe karanténa
Rúška Zamestnanci – dobrovoľné / klienti povinné Zamestnanci dobrovoľné Zamestnanci dobrovoľné Zamestnanci povinné
Dotyky a objatia

vyhýbame sa podaniam rúk aj objatiam (tentokrát aj pre odvážnych);

aby sme sa vyhli trápnym “ako-teraz-vlastne” momentom, zdravíme sa ťuknutím lakťami alebo päsťami

Home-office (ak to povaha práce to umožňuje) odporúčaný dôrazne odporúčaný povinný podľa pracovných skupín * povinný podľa pracovných skupín *
Stretnutia s ľuďmi zvonku opatrne (+ rúško a odstupy) opatrne mimo kancelárie (+ rúško a odstupy) zakázané – iba telefonický kontakt zakázané – iba telefonický kontakt
Vstup externých ľudí do firmy opatrne (+ rúško a odstupy) / iba nevyhnutné / žiadne zakázaný zakázaný zakázaný
Testovanie Preplácame testy všetkým zamestnancom pri indikácii
Meranie teploty nie nie Pri príchode Pri príchode
Hygiena priestorov dostatok dezinfekcie
“na každom kroku”
Hĺbková dezinfekcia každý PD Hĺbková dezinfekcia každý PD Hĺbková dezinfekcia každý PD
Dezinfekcia dokladov odporúčaná povinná povinná povinná

*  Pracovné skupiny budú dohodnuté podľa potreby. Kolektív spoločnosti bude na základe dohody rozdelený do troch tímov tak aby pri jednej skupine stolov bol vždy iba jeden zamestnanec a zároveň boli maximalizované odstupy od ďalších zamestnancov.

Osobné fungovanie

V oblasti súkromného fungovania, samozrejme, nemôžeme a nechceme nič nariaďovať. Jediní, kto môžu niečo skutočne nariadiť, sú úrady. Sme však jeden veľký tím a ak sme všetci zodpovední, výrazne znižujeme šancu, že sa niečo stane a zároveň môžeme spoločne fungovať v oveľa menšom strese, ak sa na seba vieme navzájom spoľahnúť. Dôrazne preto prosíme a veľmi uvítame správanie sa podľa odporúčaní nižšie, a v prípade, že to nie je možné, aby si vždy upovedomil/a vedúceho a tím, aby sa vedeli podľa toho zariadiť. (Napríklad ak sa napriek všetkému rozhodneš v zelenej fáze ísť na masovú akciu či diskotéku, alebo v oranžovej fáze na veľkú oslavu strýkovej 50tky, automaticky to povedz tímu predtým a zároveň po návrate.)

Uvedomujeme si potrebu rodinného a spoločenského fungovania, a preto veľmi odporúčame budovať si zdravú bezpečnú bublinu (okruh ľudí zdieľajúcich podobný prístup, pohľad a kritériá a súčasne jednotne vystupujúci voči “zvyšku sveta” – rúška, dezinfekcie, minimalizácie kontaktov). V rámci takejto bubliny je potom fungovanie v prípadnej oranžovej či ďalších fázach výrazne jednoduchšie.

Podľa aktuálnych nariadení úradov je zamestnanec povinný informovať svojho zamestnávateľa o návrate z rizikovej krajiny a dodržiavať povinnú domácu izoláciu 10 dní, resp. preukázať sa negatívnym testom; v prípade nedodržania týchto nariadení je zamestnávateľ povinný oznámiť to regionálnemu úradu (viac info)

Pri zvažovaní účasti a aktivít si polož tieto otázky:

 • ľudia: koľko?
 • mix: ľudia z ako veľa rôznych miest?
 • disciplína: akí ľudia?
 • priestor: ako blízko vedľa seba?
 • čas: ako dlho?
 • lokácia: interiér/exteriér?
 • lokalita: ako veľa infikovaných v danej oblasti?

ČASŤ 2: ČO MÁM ROBIŤ, KEĎ…

Nižšie nájdete postupy pre situácie, s ktorými sa môžeme stretnúť. V prípade ktorých povaha práce neumožňuje home-office  v situáciách 2B-2D prepláca všetky testy firma (vrátane opakovaných), za predpokladu, že dodržiavaš pravidlá tohto koronaplánu. Test na COVID-19 ti urobí súkromné laboratórium, na vyšetrenie ťa objedná Renátka Mičáková. O testovaní informuj aj svojho vedúceho. V prípade situácie 2A alebo 2E test riešiš so svojím lekárom a hradí ho štát, no ak by si naň mal/a čakať viac ako pár dní (niekedy sa to stáva), vybavíme a uhradíme ho za teba rovnako ako v ostatných situáciách v súkromnom laboratóriu. Povinné štátne testy na ochorenie COVID-19, t.j. testy po návrate z aktuálne rizikových krajín, sú rovnako zadarmo.

V ostatných prípadoch si štandardne hradí človek test sám. Ak môžeš pracovať z domu a nepotrebuješ sa dať otestovať do 24 hodín a máš podozrenie na ochorenie kvôli svojmu zdravotnému stavu, môžeš požiadať o test na COVID-19 na štátnom webe. Ak však ide podľa teba o špeciálnu situáciu, poraď sa, prosím, so svojím manažérom, nájdeme riešenie.

V daných situáciách pod priamym aj nepriamym “kontaktom” myslíme situácie, kedy sa dá realisticky predpokladať, že mohlo dôjsť k nákaze. Napríklad ak si bol/a s nakazenou v relatívnej blízkosti (menej ako 2m) v uzavretom priestore aspoň 10 minút (vrátane cestovania), alebo ste si dali pusu (aj na líčko sa počíta!), riziko prenosu nákazy je pomerne vysoké a považujeme to za úzky kontakt (sem spadá napr. aj ak žiješ v jednej domácnosti s niekým, kto bol testovaný pozitívne na COVID-19). Ak niekto nakazený bol napríklad na futbalovom ihrisku, kde si sa k nemu za celý čas nepriblížila na menej ako 5 metrov (takzvaný “bezkontaktný futbal”), riziko prenosu nákazy bolo asi, naopak, veľmi nízke a ide o bežný kontakt.

2A: Stretla som sa s niekým, kto má potvrdený prípad (bežný alebo úzky kontakt)

 • Ostávam v izolácii a prerušujem všetky fyzické kontakty s kolegami a okolím
  1. Ak išlo o bežný kontakt, celý tím, ktorý bol s tebou v kontakte, nemusí ísť zatiaľ do izolácie a čaká na výsledok tvojho testu
  2. Ak išlo o úzky kontakt, celý tím, ktorý bol s tebou v kontakte, ide okamžite do izolácie a čaká na výsledok tvojho testu
 • Informujem o tejto skutočnosti môjho manažéra (a informujem ho bezodkladne aj o všetkých ďalších krokoch a termínoch), vrátane info, či išlo o úzky alebo bežný kontakt
 • Urýchlene telefonicky kontaktujem svojho všeobecného lekára (s cieľom čo najskôr sa nechať otestovať); daná osoba by ťa zároveň mala tiež označiť ako človeka, s ktorým prišla do kontaktu a štátny test je pre teba povinný
 • Výsledky testu ihneď komunikujem svojmu manažérovi
  1. Ak je pozitívny (potvrdí sa ochorenie COVID-19), postupujem podľa 2F tohto návodu
  2. Ak je výsledok negatívny, môžem sa vrátiť späť do práce

2B: Stretla som sa s niekým, kto sa stretol s niekým, kto má potvrdený prípad (nepriamy kontakt)

 • Ostávam v izolácii a prerušujem všetky fyzické kontakty s kolegami
  1. Celý tím, ktorý bol s tebou v kontakte, nemusí ísť zatiaľ do izolácie a zároveň čaká na ďalšie informácie
 • Informujem o tejto skutočnosti môjho manažéra (a informujem ho bezodkladne aj o všetkých ďalších krokoch a termínoch)
 • Zisťujem, či môj známy, ktorý bol v priamom kontakte, ide na test (určite by mal :-)). Ak môj známy na test ide, ostávam v izolácií a čakám na výsledky jeho testu
  1. Ak je jeho výsledok negatívny a ja nejavím príznaky ochorenia, môžem sa vrátiť späť do práce
  2. Ak je jeho výsledok pozitívny, z tejto situácie sa stáva situácia 2A (priamy kontakt) a postupuješ podľa toho postupu
 • Ak môj známy na test nejde, zostávam v izolácii 5 dní od posledného kontaktu a následne idem na test. Výsledky testu ihneď komunikujem svojmu manažérovi
  1. Ak je výsledok pozitívny (potvrdí sa ochorenie COVID-19), postupujem podľa 2F tohto návodu
  2. Ak je výsledok negatívny, môžem sa vrátiť späť do práce

2C: Stretla som sa s niekým, kto má príznaky podobné príznakom ochorenia COVID-19

 • Ostávam v izolácii a prerušujem všetky fyzické kontakty s kolegami
  1. Celý tím, ktorý bol s tebou v kontakte, nemusí ísť zatiaľ do izolácie a zároveň čaká na ďalšie informácie
 • Informujem o tejto skutočnosti môjho manažéra (a informujem ho bezodkladne aj o všetkých ďalších krokoch a termínoch), vrátane info, či išlo o úzky alebo bežný kontakt
 • Zisťujem, či môj známy ide na test (určite by mal :-)). Ak môj známy na test ide, ostávam v izolácií a čakám na výsledky jeho testu:
  1. Ak je jeho výsledok negatívny a ja nejavím príznaky ochorenia, môžem sa vrátiť späť do práce
  2. Ak je jeho výsledok pozitívny, z tejto situácie sa stáva situácia 2A (priamy kontakt) a postupuješ podľa toho postupu
 • Ak môj známy na test nejde, zostávam v izolácii 5 dní od posledného kontaktu a následne idem na test. Výsledky testu ihneď komunikujem svojmu manažérovi
  1. Ak je výsledok pozitívny (potvrdí sa ochorenie COVID-19), postupujem podľa 2F tohto návodu
  2. Ak je výsledok negatívny, môžem sa vrátiť späť do práce

2D: Bola som na mieste, ktoré sa neskôr stalo ohniskom nákazy

 • Ostávam v izolácii a prerušujem všetky fyzické kontakty s kolegami
  1. Celý tím, ktorý bol s tebou v kontakte, nemusí ísť zatiaľ do izolácie a zároveň čaká na ďalšie informácie
 • Informujem o tejto skutočnosti môjho manažéra (a informujem ho bezodkladne aj o všetkých ďalších krokoch a termínoch)
 • Zisťujem viac informácií o presnom mieste šírenia nákazy a čase, kedy sa začala nákaza šíriť
  1. Ak je rozdiel medzi tvojou návštevou a začiatkom šírenia viac ako 2 týždne, vrátiš sa späť do práce
  2. Ak je rozdiel menší ako 2 týždne a reálne hrozí, že si mohol prísť do kontaktu s nakazenými osobami, zostávam v izolácii 5 dní od posledného kontaktu a následne idem na test. Výsledky testu ihneď komunikujem svojmu manažérovi
   1. Ak je výsledok pozitívny (potvrdí sa ochorenie COVID-19), postupujem podľa 2F tohto návodu
   2. Ak je výsledok negatívny, môžem sa vrátiť späť do práce

2E: Moja situácia nespadá pod 2A-D, ale mám príznaky koronavírusu

 • Ostávam v izolácii a prerušujem všetky fyzické kontakty s kolegami a okolím
  1. Celý tím, ktorý bol s tebou v kontakte, nemusí ísť zatiaľ do izolácie a zároveň čaká na ďalšie informácie
 • Informujem o tejto skutočnosti môjho manažéra (a informujem ho bezodkladne aj o všetkých ďalších krokoch a termínoch)
 • Kontaktujem telefonicky svojho všeobecného lekára (s cieľom čo najskôr sa nechať otestovať)
 • Výsledky testu ihneď komunikujem svojmu manažérovi
  1. Ak je výsledok pozitívny (potvrdí sa ochorenie COVID-19), postupujem podľa 2F tohto návodu
  2. Ak je výsledok negatívny, po odznení príznakov sa zdravý (!) môžem sa vrátiť späť do práce (a týždeň mám ospravedlnenku na telesnej!)

2F: Bola som pozitívne testovaný na COVID-19

 • V prvom rade, žiadnu paniku! Drvivá väčšina prípadov má len mierny priebeh, viac ako polovica je dokonca bezpríznaková. Prečítaj si dokument Čo robiť, ak ste chorý
 • Informujem o tejto skutočnosti môjho lekára, môjho manažéra a Renátku :
  1. Celý tím, ktorý bol s tebou v kontakte, ide okamžite do izolácie a na testy
 • Dôsledne sa riadim oficiálnymi postupmi vytvorenými úradmi a zároveň pokynmi môjho lekára
 • Pomôžem telu čo najskôr sa vyliečiť a zároveň pomôcť okoliu zostať zdraví. Dôležité sú tri veci:
  1. dopriať telu oddych (liečba je zvyčajne podobná ako pri chrípke: podľa potreby lieky proti teplote, bolesti hlavy, kašľu, proti zápalu dýchacích ciest; zároveň dostatok čaju, kníh a Netflixu. Vždy sa však v prvom rade poraď so svojim lekárom a riaď sa jeho pokynmi!)
  2. absolútne obmedziť akékoľvek kontakty s okolím, vrátane najbližšej rodiny (COVID-19 sa prenáša fyzickým kontaktom)
  3. pomôcť minimalizovať šírenie (spísanie podrobného zoznamu miest, ktoré si za posledné týždne navštívil/a a zoznamu ľudí, s ktorými si sa kedy stretol/a [vrátane všetkých možných kontaktov z firmy] – tento zoznam prosím poskytni Renátke a zároveň úradom, ktoré ťa o to požiadajú)
 • Keďže sa dá predpokladať dlhšia absencia riešim s manažérom zastupiteľnosť, presun rozrobených úloh a pod.
 • Po úplnom uzdravení a splnení všetkých kritérií stanovenými úradmi a mojím lekárom sa môžem vrátiť späť do práce

Spôsoby riešenia karantény alebo povinnej izolácie

Pri karanténe (z dôvodov vymenovaných v časti Osobné fungovanie) alebo pri povinnej izolácii z dôvodu podozrenia z choroby, ak neviem mať home-office, dohodnem so svojím manažérom spôsob, ako prekryjem toto obdobie. Máme viacero možností, tu sú zoradené podľa priority, ak tvoj manažér nenavrhne inak:

 1. Dovolenka (nezníži sa tvoj čistý príjem)
 2. Ďalšie prekážky v práci na strane zamestnanca, tzv. karanténne voľno (firma poskytne zamestnancovi voľno, ktoré si zamestnanec do 3 mesiacov odpracuje – nezníži sa tvoj čistý príjem)
 3. Dočasná / karanténna PN (za každý deň dostaneš 55% denného vymeriavacieho základu vrátane soboty a nedele. Podmienkou je potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti od lekára, na ktorom uvedie diagnózu U07.1 v prípade ak bola potvrdená infekcia COVID-19 alebo diagnózu U07.2 v prípade, ak ide o podozrenie z infekcie COVID-19)
 4. Dočasná / klasická PN (25% denného vymeriavacieho základu počas prvých troch dní PN a 55% od štvrtého do desiateho dňa PN; od 11. dňa platí 55% denného vymeriavacieho základu Sociálna poisťovňa)

 

Najčastejšie otázky a odpovede

Poznám niekoho, kto bol pozitívne testovaný na COVID-19, alebo má podozrenie, že by pozitívny mohol byť. Ako sa mám k nemu správať?

Každý, kto sa priblížil ku covidu vám povie, aká ťažká rana je to na psychiku. Ak poznáte niekoho, kto bol pozitívne testovaný alebo má podozrenie, napíšte mu alebo zavolajte a povzbuďte ho. Možno cíti strach o seba a blízkych, možno sa cíti previnilo, že ohrozil ľudí, ktorých stretol, možno sa cíti sám a vylúčený. Dajte mu najavo, že na neho myslíte, že sme v tom s ním a že mu držíte palce. Podľa aktuálnych informácií, viac ako 60% ľudí pozitívnych na COVID-19 neprejavuje žiadne príznaky choroby a teda netušia, že ju môžu šíriť ďalej. Nakaziť sa Covidom nie je hanba, vôbec to ani nemusí znamenať, že bol niekto nezodpovedný.

Zachytil som novú dôležitú info o COVID-19 (napr. nové ohnisko v našom okolí). Komu ju mám povedať?

Informuj, prosím, hneď Renátku. Vďaka, že máme všetci oči otvorené!

Ako dostanem k dokladom, keď som na home-office?

Všetci zamestnanci, ktorí sú na home-office, majú niekoľko možností ako sa dostať k dokladom.

1)       Ak som mimo kontaktu popísaných v opatreniach 2A-2F môže zamestnanec kedykoľvek (aj mimo dohodnutých tímov) navštíviť kanceláriu. V takomto prípade je obmedzený jeho čas na pracovisku na maximálne jednu hodinu                   a mal by mať celý čas rúško.

2)      V červenej a čiernej zóne budeme pravidelne organizovať rozvoz dokladov. Pre doručenie dokladov je potrebné informovať Renátku, aby doklady pripravila a zabezpečila odvoz.

Ako sa mám stavať k home-office? Čo keď nemám doma vhodné vybavenie?

Až do odvolania platí, že ak je to možné, preferuj prácu z domu, minimálne časť dní, aby sme zmenšili počet ľudí a fyzických kontaktov v kanceláriách. Vieme, že to niekedy vie ísť na hlavu a nie, aktuálne neuvažujeme o tom, že by sme z toho urobili niečo povinné natrvalo a zrušili kancelárie úplne, ako niektoré firmy. Ľudský kontakt považujeme za absolútne kľúčový na spoluprácu, vymýšľanie nových nápadov, aj na vzájomnú blízkosť. Zároveň však považujeme za užitočné ho dočasne obmedziť, aby sme zostali zdraví my a okolie, aj aby zostalo v zálohe čo najviac z nás, nakoľko ideme do nášho najťažšieho obdobia.

S tým, samozrejme, súvisí vybavenie. Nový byt so samostatnou pracovňou ti asi žiaľ zabezpečiť nevieme, ale ak potrebuješ akékoľvek technické vybavenie (notebook, papier, tlačiareň, náplne do tlačene, monitor na prácu z domu, klávesnica, myš, VPN, webkamera, slúchatká…), daj prosím vedieť Renátke. Ak takéto vybavenie už máš v kancelárii a plánuješ primárne pracovať z domu, pokojne si ho dočasne zapožičaj (len o tom, prosím, daj vedieť Renátke a svojmu manažérovi, aby niekto nespustil poplach, že nás za noc vykradli).

Mám skvelí nápad ako zlepšiť fungovanie firmy počas pandémie, alebo viem ako vylepšiť tento koronaplán

Vždy sme boli otvorená firma a každý nápad aj konštruktívnu kritiku uvítame. Dobré nápady a výhrady konzultuje so svojim manažérom.

 

Ďakujeme, že to spolu zvládneme!

 

 

 

V Žiline, dňa 30.09.2020                                     Ing. Richard Roubal   –  EKA-Z, s.r.o.

 

 

 

Za pomoc s prípravou tohto korona plánu patrí naša veľká vďaka spoločnosti Martinus, s.r.o.