Pomoc pre podnikateľov

Ohlasovanie voľných pracovných miest

Nahlasovanie voľných pracovných miest

V tomto článku Vám prinášam informácie k jednej z najmenej populárnych povinností.

O zmysle nahlasovania voľných pracovných miest úradu práce je možné polemizovať. Veď predsa každý zamestnávateľ pri hľadaní pracovníkov robí všetko pre to, aby ich našiel. Je niekoľko dôvodov, prečo nových pracovníkov podnikatelia nehľadajú na úrade práce (mojim dôvodom je, že mi odtiaľ posielali iba zberačov pečiatok).

Akokoľvek sa táto povinnosť niektorým podnikateľom nepáči, existuje spôsob, ako ju jednoducho splniť a snáď aj nájsť nejakých zaujímavých uchádzačov.

Ako nahlasovať voľné pracovné miesta?

Za seba odporúčam využiť práve portál ISTP. Viete si tam zadať inzerát priamo, alebo viete túto možnosť jednoducho zakliknúť pri zadávaní inzerátu na komerčnom portáli.

Prečo ISTP?

  • Portál ISTP je portál, ktorý je prevádzkovaný z našich daní, ale samotné zadávanieinzerátu je bezplatné.
  • Vďaka podpore v zákone má potenciál stať sa najväčším portálom na Slovensku.
  • Máte splnenú zákonnú povinnosť.
  • Jednoduchá registrácia.
  • Vytváranie inzerátu je rýchle.

Kedy miesto nemusíte nahlasovať?

  • V prípade, že ide o dohodu.
  • V prípade, že je miesto obsadené v ten istý deň ako vzniklo.
  • V prípade, že je kandidát na pozíciu vopred vybratý.
  • V prípade, že má zamestnávateľ náhradu z interných zdrojov.
  • V prípade, že zamestnávateľ využíva služby agentúry (ktorá miesto inzeruje). To neplatí, ak ideme obsadiť miesto uchádzačom z 3. krajín.

Perlička na záver: na ohlásenie voľného pracovného miesta neexistuje žiadna lehota.