Pomoc pre podnikateľov

10% sadzba DPH 2020 +zoznam

10% DPH na zdravé potraviny

V roku 2016 sa znížila DPH na niektoré druhy potravín, po dočasnom znížení ceny aj vďaka odvodu pre potravinové reťazce však začali ceny potravín výrazne rásť.

Pre spomalenie rýchleho rastu cien potravín parlament schválil rozšírenie zníženej sadzby DPH na potraviny, ktoré sú podľa našich zákonodarcov zdravé. A tak budeme mať nižšiu DPH napríklad pri mede, mlieku, niektoré druhy pečiva či zeleniny, ale do zoznamu sa nedostali potraviny ako čerešne, marhule, broskyne, niektoré druhy mrazenej zeleniny, alebo výživové doplnky.

Menej prekvapujúce je, že znížená sadzba DPH nebude platiť ani na cukrovinky, sladené nápoje, prídavné látky a arómy.

10% DPH na noviny a časopisy

Znížená sadzba 10 % sa od nového roka aplikuje aj na noviny, časopisy a periodiká. Cieľom tohto zníženia DPH je podporiť tradičné printové médiá.

 

Pripravili sme pre Vás aj prehľadný zoznam produktov, na ktorých sa uplatňuje znížená 10% sadzba DPH. Zoznam je aktualizovaní a doplnený o produkty, ktoré pribudli od 01.01.2020.

ZOZNAM TOVAROV SO ZNÍŽENOU SADZBOU DANE

(Červenou sú nové produkty, ktoré sú doplnené od 01.01.2020)

Číselné kódy
Spoločného
colného
sadzobníka)
Opis tovaru
0201 – Mäso z hovädzích zvierat, čerstvé alebo chladené okrem mäsa z divých hovädzích zvierat položky 0102
ex 0203 – Mäso zo svíň, čerstvé, chladené alebo mrazené – len mäso z domácich svíň, čerstvé alebo chladené
ex 0204 – Mäso z oviec alebo kôz, čerstvé, chladené alebo mrazené len mäso z oviec alebo kôz, čerstvé alebo chladené okrem mäsa z divých oviec a kôz
ex 0207 – Mäso a jedlé droby, z hydiny položky 0105, čerstvé, chladené alebo mrazené – len mäso a jedlé droby z domácej hydiny, čerstvé alebo chladené
ex 0208 – Ostatné mäso a jedlé mäsové droby, čerstvé, chladené alebo mrazené – len mäso a jedlé droby z domácich králikov, čerstvé alebo chladené
ex 0301 – Živé ryby – len sladkovodné ryby okrem ozdobných rýb položky 0301 11 00
ex 0302 – Ryby, čerstvé alebo chladené, okrem rybieho filé a ostatného rybieho mäsa položky 0304 – len sladkovodné ryby okrem ozdobných rýb položky 0301 11 00
ex 0304 – Rybie filé a ostatné rybie mäso (tiež mleté), čerstvé, chladené alebo mrazené – len rybie filé a ostatné rybie mäso (tiež mleté) zo sladkovodných rýb okrem ozdobných rýb položky 0301 11 00, čerstvé alebo chladené
ex 0401 – Mlieko a smotana nezahustené ani neobsahujúce pridaný cukor ani ostatné sladidlá – len mlieko
0405 10 – Maslo
0403 – Cmar, kyslé mlieko a smotana, jogurt, kefír a ostatné fermentované alebo acidofilné mlieko a smotana, tiež zahustené alebo obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá alebo ochutené alebo obsahujúce pridané ovocie, orechy alebo kakao
0406 – Syry a tvaroh – len ovčia bryndza podľa osobitného predpisu
0409 00 00 – Prírodný med
0701 – Zemiaky, čerstvé alebo chladené
0702 00 00 – Rajčiaky, čerstvé alebo chladené
0703 – Cibuľa, šalotka, cesnak, pór a ostatná cibuľová zelenina, čerstvá alebo chladená
0704 – Kapusta, karfiol, kaleráb, kel a podobná jedlá hlúbovitá zelenina, čerstvé alebo chladené
0705 – Hlávkový šalát (Lactuca sativa) a čakanka (Cichorium spp.), čerstvé alebo chladené
0707 00 – Uhorky šalátové a uhorky nakladačky, čerstvé alebo chladené
0708 – Strukoviny, lúpané alebo nelúpané, čerstvé alebo chladené
0709 – Ostatná zelenina, čerstvá alebo chladená
0808 – Jablká, hrušky a duly, čerstvé
1905 – Chlieb, sladké pečivo, koláče, sušienky a ostatné pekárske výrobky, tiež obsahujúce kakao; hostie, prázdne oblátky druhu vhodného na farmaceutické účely, oblátky na pečenie, ryžový papier a podobné výrobky – len čerstvý chlieb podľa osobitného predpisu a len čerstvé pečivo podľa osobitného predpisu v hmotnosti 40 g až 50 g
ex 2009 – Šťavy ovocné (vrátane hroznového muštu) a šťavy zeleninové, nekvasené a neobsahujúce pridaný alkohol, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá – len šťavy bez pridaného cukru alebo šťavy s pridaným cukrom maximálne 5 g na 100 ml.
ex 1905 90 30 – Chlieb, neobsahujúci pridaný med, vajcia, syr alebo ovocie a obsahujúci v sušine najviac 5 % hmotnosti cukrov a najviac 5 % hmotnosti tuku – len čerstvý chlieb podľa osobitného predpisu.
ex2844 40 – Rádioaktívne prvky a izotopy a zlúčeniny, iné ako podpoložiek 2844 10, 2844 20 alebo 2844 30; zliatiny, disperzie (vrátane cermetov), keramické výrobky a zmesi obsahujúce tieto prvky, izotopy alebo zlúčeniny; rádioaktívne zvyšky – len pre zdravotníctvo
2925 11 00 – Sacharín a jeho soli
2941 – Antibiotiká
30 – Farmaceutické výrobky
3822 00 00 – Diagnostické alebo laboratórne reagencie na podložke a pripravené diagnostické alebo laboratórne reagencie, tiež na podložke, iné ako v položke 3002 alebo 3006; certifikované referenčné materiály
ex3922 90 00 – Ostatné sanitárne výrobky z plastov – len sedačka do vane na použitie pre ťažko zdravotne postihnutých občanov
4901 – Tlačené knihy, brožúry, letáky a podobné tlačiarenské výrobky, tiež v jednotlivých listoch, okrem kníh, brožúr, letákov a podobných tlačiarenských výrobkov, tiež v jednotlivých listoch, v ktorých reklama a inzercia predstavujú jednotlivo alebo spolu viac ako 50 % celkového obsahu výrobku
4902 10 00 – Noviny, časopisy a periodiká, tiež ilustrované alebo obsahujúce reklamný materiál vychádzajúce najmenej štyrikrát týždenne okrem novín, časopisov a periodík, tiež ilustrovaných alebo obsahujúcich reklamný materiál, v ktorých reklama a inzercia predstavujú jednotlivo alebo spolu viac ako 50 % celkového obsahu výrobku, a okrem novín, časopisov a periodík, tiež ilustrovaných alebo obsahujúcich reklamný materiál, v ktorých erotický obsah predstavuje jednotlivo alebo spolu viac ako 10 % celkového obsahu výrobku
4903 00 00 – Obrázkové knižky, predlohy na kreslenie alebo maľovanie, pre deti
4904 00 00 – Hudobniny, tlačené alebo v rukopise, tiež viazané alebo ilustrované
6115 10
ex6602 00 00
– Pančuchový tovar s odstupňovanou kompresiou (napr. pančuchy na kŕčové žily)
– Vychádzkové palice, palice so sedadielkom, biče, jazdecké bičíky a podobné výrobky – len pre nevidiace a čiastočne vidiace osoby
ex8428 90 95 – Ostatné zdvíhacie, manipulačné, nakladacie alebo vykladacie stroje a zariadenia – len vaňový zdvihák na použitie pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím
ex8471 49 00 – Ostatné zariadenia na automatické spracovanie údajov, predkladané vo forme systému – len zariadenia s hlasovým alebo hmatovým výstupom pre nevidiacich a slabozrakých
ex8518 40 – Elektrické nízkofrekvenčné zosilňovače (audiofrekvenčné) – len individuálne zosilňovače pre nedoslýchavých, zosilňovače pre indukčné slučky pre nedoslýchavých, indukčné slučky pre nedoslýchavých, skupinové zosilňovače pre vyučovanie sluchovo postihnutých detí
ex8531 80 95 – Ostatné elektrické akustické alebo vizuálne signalizačné prístroje (iné ako položky 8512 alebo 8530) – len pre osoby so sluchovým a zrakovým postihnutím
8713 – Vozíky pre telesne postihnuté osoby, tiež motorizované alebo s iným mechanickým pohonom
8714 20 00 – Časti, súčasti a príslušenstvá vozíkov pre telesne postihnuté osoby
9001 30 00 – Kontaktné šošovky
9001 40 – Okuliarové šošovky zo skla
9001 50 – Okuliarové šošovky z ostatných materiálov
9021 – Ortopedické zariadenia vrátane bariel, liečebných a chirurgických pásov a bandáží; dlahy a ostatné pomôcky na liečenie zlomenín; umelé časti tela; načúvacie pomôcky a ostatné zariadenia nosené alebo dopravované na tele alebo v tele implantované, na kompenzovanie nejakej chyby alebo neschopnosti.
9619 00 Hygienické vložky a tampóny, detské plienky a prebaly pre deti, a podobné výrobky, z akéhokoľvek materiálu – určené len na inkontinenciu

 

Príloha č. 7a k zákonu č. 222/2004 Z. z

ZOZNAM SLUŽIEB ZNÍŽENOU SADZBOU DANE

55          – Ubytovacie služby